จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงจัดพิธีพระราขทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 เหมือนเดิม แต่ปรับเวลาใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงจัดพิธีพระราขทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 เหมือนเดิม แต่ปรับเวลาใหม่
กำหนดการรับปริญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศเลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
จากเดิมวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2559
เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 12-13  พฤศจิกายน 2559

กำหนดการรับปริญญา