กำหนดการวันรับปริญญาม.หอการค้าไทย

กำหนดการรับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2557
วันรับปริญญา ม.หอการค้าไทย ปี 2557
วันช้อมใหญ่ 20-21 กพ 2559
วันรับจริง 26-27 กพ 2559

หมายเหตุ

วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
รายละเอียดเกี่ยวกับห้องรายงานตัวของบัณฑิต ในแต่ละ คณะ/สาขาวิชา จะระบุไว้ในคู่มือการฝึกซ้อม
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร รวมทั้งการรายงานตัว
ขอให้ดูรายละเอียด ตามประกาศที่ http://www.utcc.ac.th
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน โปรดตรงต่อเวลา
มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา

หาช่างภาพรับปริญญา หาตากล้อง งานรับปริญญาหอการค้า ถ่ายรูปรับปริญญา  หาช่างภาพ